فقط اعصاب خوردی واسه خودم :(

واییییییییییییییییی..قول میدم قول میدم اخرین باری باشه میپیچونم..

واقعا اشتباه کردم

/ 2 نظر / 19 بازدید
امین

اتفاقا پیچوندن خیلی هم کاره خوبیه !

ستیکا

[خنثی] ای بابا! هر کاری میخوای بکن بهین، اما مراقب خودت باش... نمیخوام ناراحتی و اعصاب خوردیت رو ببینم...[نگران] [گل] مراقب دوست جان من باش![گل]